На 27.07.2015 г. ЕНЕРДЖИ ЕФЕКТ подписа договор с Община Левски с предмет „Изготвяне обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, изготвяне на технически паспорти на сградите от училищната инфраструктура на територията на община Левски, допустими за участие в програма за енергийна ефективност, основен ремонт/реконструкция и достъпна среда на пет сгради от училищната инфраструктура на Община Левски”. Стойността на договора е 65 000 лв. с продължителност 22 дни.