На 07.08.2015 г. ЕНЕРДЖИ ЕФЕКТ подписа договор с Община Стара Загора след провеждане на обществена поръчка с предмет : „Извършване на строително монтажни работи – енергоспестяващи мерки /саниране/ и рехабилитация на общински обекти“ – обект ОУ „ Георги Райчев – енергоспестяващи мерки / саниране/ и рехабилитация УПИ XXVII – EСПУ „Георги Райчев”, кв. „Три чучура” , гр.Стара Загора. Стойността на договора е 763 654 лв. без ДДС, неговата продължителност е 120 календарни дни.