На 12.10.2015 г. ЕНЕРДЖИ ЕФЕКТ подписа договор с ТП Държавно горско стопанство – Твърдица с предмет на договора: „ Извършване на неотложни ремонти – възстановителни работи на ловна хижа Бички дюзю”. Стойността на обекта 29 760 лв. с продължителност 45 дни.