ЕКИП

Висококвалифицирани инженери проектанти.

РАБОТНИ ГРУПИ

Изпълняваме строително-монтажни и ремонтни работи в цялата страна.

АВТОРСКИ НАДЗОР

Контрол при изпълнение на обектите.

ЕНЕРДЖИ ЕФЕКТ

изработва необходимите проекти във връзка с реализиране на енергоефективни мерки

Проектна документация за изграждане на:

 1. Отоплителни и вентилационни инсталации
 2. Електро инсталации
 3. Соларни инсталации за битова гореща вода
 4. Фотоволтаични инсталации
 5. Системи за сградна автоматизация—BMS

Свържете се с нас

Изпълнявани от ЕНЕРДЖИ ЕФЕКТ енергоспестяващи мерки

Списъкът е неизчерпателен:

 1. Изолация
 2. Енергийно ефективно осветление
 3. Сградна автоматизация—BMS
 4. Подмяна на дограма
 5. Подмяна отоплителна система
 6. Усвояване на вторична топлина, когенерация и др.

Свържете се с нас