МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛ

ЕНЕРДЖИ ЕФЕКТ използва системи за цялостен мониторинг и контрол на съоръженията и инсталациите на своите клиенти.

ИКОНОМИИ

Дефинираме и реализираме оптимизации с допълнителен ефект между 10 и 20%.

АНАЛИЗ

Осъществяваме постоянен детайлен анализ на управляваните процеси с цел по-висока енергийна ефективност.

ЕНЕРДЖИ ЕФЕКТ

може да действа като външен енергиен мениджър, поемащ отговорността за работата и оптимизирането на енергийните съоръжения - котли, управление на осветлението и др.

Дейности по енергиен мениджмънт:

  • Дистанционен мониторинг на потреблението на отделните консуматори
  • Дистанционно управление и автоматична пренастройка на параметрите на консуматорите спрямо климатични условия, заетост
  • Въвеждане на „бързи мерки“ за автоматизация
  • Регулярни подобрения с цел допълнителна оптимизация
  • Икономическа оценка и планиране на допълнителни проекти за енергоспестяване
  • Търговия с електроенергия
  • Изготвяне на доклади към Агенцията по енергийна ефективност във връзка със ЗЕЕ

Свържете се с нас