Новини

ЕНЕРДЖИ ЕФЕКТ ЕАД

ЕНЕРДЖИ ЕФЕКТ ЕАД с успешно изпълнен нов обект

  обект „Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на  многофамилните  жилищни  сгради на територията на община Стара Загора“  за обособена позиция №3: „ Жилищна сграда гр. Стара...

ЕНЕРДЖИ ЕФЕКТ ЕАД съвместно с “Сименс България” ЕООД проектираха и изпълниха проект за внедряване на интелигентна система за енергийна ефективност беше успешно реализиран в 119 – то СУ

На 06.10.2016 г. ЕНЕРДЖИ ЕФЕКТ  ЕАД съвместно със “Сименс България” ЕООД проектираха и изпълниха проект за внедряване на интелигентна система за енергийна ефективност беше успешно реализиран в 119 –  то СУ. На откриването присъстваха  Диян Стаматов,...

ЕНЕРДЖИ ЕФЕКТ ЕАД приключи подписания договор с Община Стара Загора

На 16.02.2016 г. ЕНЕРДЖИ ЕФЕКТ ЕАД  приключи подписания  договор с Община Стара Загора след провеждане на обществена поръчка с предмет : „Извършване на строително монтажни работи – енергоспестяващи мерки /саниране/ и рехабилитация на общински обекти“  и въведе в...

ЕНЕРДЖИ ЕФЕКТ ЕАД приключи успешно подписаното рамково споразумение с Община Пловдив

На 08.03.2016г.  ЕНЕРДЖИ ЕФЕКТ  ЕАД приключи успешно подписаното рамково споразумение с Община Пловдив с предмет  ”Избор на изпълнители за изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169 ал. 1, т. (1 – 5) и...

ЕНЕРДЖИ ЕФЕКТ подписа рамково споразумение с Община Пловдив

На 5.10.2015 г. ЕНЕРДЖИ ЕФЕКТ подписа рамково споразумение с Община Пловдив с предмет  ”Избор на изпълнители за изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169 ал. 1, т. (1 – 5) и ал. 2 от ЗУТ и...

ЕНЕРДЖИ ЕФЕКТ подписа договор с ТП Държавно горско стопанство – Твърдица

На 12.10.2015 г. ЕНЕРДЖИ ЕФЕКТ подписа договор с ТП Държавно горско стопанство – Твърдица с предмет на договора: „ Извършване на неотложни ремонти – възстановителни работи на ловна хижа Бички дюзю”. Стойността на обекта 29 760 лв. с продължителност 45...