Новини

ЕНЕРДЖИ ЕФЕКТ ЕАД

ЕНЕРДЖИ ЕФЕКТ подписа договор с „Градски Транспорт“ ЕАД – Варна

На 06.10.2015г. ЕНЕРДЖИ ЕФЕКТ подписа договор за Обособена позиция № 1 „Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор за подобряване на производствено-техническата база на „Градски Транспорт“ ЕАД – Варна по Компонент 9 „Подобрения на...

ЕНЕРДЖИ ЕФЕКТ подписа договор с Община Стара Загора

На 07.08.2015 г. ЕНЕРДЖИ ЕФЕКТ подписа договор с Община Стара Загора след провеждане на обществена поръчка с предмет : „Извършване на строително монтажни работи – енергоспестяващи мерки /саниране/ и рехабилитация на общински обекти“ – обект ОУ „ Георги Райчев –...

ЕНЕРДЖИ ЕФЕКТ сключи договор с Община Левски

На 27.07.2015 г. ЕНЕРДЖИ ЕФЕКТ подписа договор с Община Левски с предмет „Изготвяне обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, изготвяне на технически паспорти на сградите от училищната...