Енергиен съветник

Вашата стратегия в света на енергийната ефективност

Без финансов анагажимент

Енергиен съветник

Вашата стратегия в света на енергийната ефективност

Още

ПАРТНЬОРСТВО

Постоянният контакт с клиентите ни позволява да предложим най-доброто за всеки отделен случай.

РЕШЕНИЕ „ДО КЛЮЧ“

Предлаганите от нас услуги представляват цялостна взаимно допълваща се система. Освен енергия и пари, пестим време и усилия на клиентите ни.

ГАРАНЦИИ

При недостигане на планираните икономии—възстановяваме разликата.

Без финансов ангажимент от страна на клиентите ни

Мисия на ЕНЕРДЖИ ЕФЕКТ е да покаже на клиентите си колко пари са „заключени“ в енергийна неефективност и как те могат да бъдат спестени

Основни етапи при изготвяне на стратегията

  1. Започване на сътрудничество в направление енергийна ефективност
  2. Събиране на първична информация и извършване на огледи на системите
  3. Изготвяне на предварителен анализ
  4. Размер на необходимите инвестиции
  5. Определяне на източници за финансиране
  6. Прогнозни срокове за реализация
  7. Съгласуване с клиента и взимане на информирано решение
  8. Възможности за допълнителни енергоспестяващи действия и икономии по време на изпълнение на стратегията

Свържете се с нас