ОБЩИНИ

СПЕСТЕНА ЕНЕРГИЯ | СПЕСТЕНИ ПАРИ | СЕГА

Какво предлагаме?

ОБЩИНИ

СПЕСТЕНА ЕНЕРГИЯ | СПЕСТЕНИ ПАРИ | СЕГА

Свържете се с нас
Енергиен съветник

Изготвяне на стратегия за енергийна ефективност

 

Още…
Енергийно обследване и сертифициране

Доклад за:

  • актуално енергопотребление
  • конкретни енергоспестяващи мерки
  • клас енергопотребление

 

Още…
Проектиране и изпълнение

Проектиране на енергоспестяващи мерки и извършване на строително монтажни работи

 

Още…
Енергиен мениджмънт

Професионално управление на енергийната ефективност

 

Още…
Сградна автоматизация

Система за цялостен мониторинг и контрол на съоръженията и инсталациите

 

Още…
Улично осветление

Енергийна икономия, отлична осветеност—комфорт и безопасност

 

Още…
ЕСКО договор

Финансиране и изпълнение на енергоспестяващи мерки от страна на ЕНЕРДЖИ ЕФЕКТ

 

Още…
Европейско финансиране

Изготвяне и управление на европроекти

 

Още…

ОБСЛЕДВАНЕ И СЕРТИФИЦИРАНЕ

На задължително сертифициране подлежат всички сгради за обществено обслужване в експлоатация с разгъната застроена площ над 500 кв. м, а от 9 юли 2015 г. – с разгъната застроена площ над 250 кв. м. (ЗЕЕ чл. 19 ал. 2)

ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ

Собствениците на сгради по ал. 2 са длъжни да изпълнят мерките за повишаване на енергийната ефективност, предписани от обследването за енергийна ефективност, в тригодишен срок от датата на приемане на резултатите от обследването. (ЗЕЕ чл. 19 ал. 3)

УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ

На задължително обследване подлежат всички системи за външно осветление – улично, парково и други (ЗЕЕ чл. 33 ал. 3)