Създадено през март 2006 год. с цел работа в областта на енергийната ефективност

100% собственост на Адванс Екуити Холдинг - първият български дялов инвеститор

Развива дейност и като компания за енергоефективни услуги с гарантиран резултат съгласно чл. 72 и чл. 73 от ЗЕЕ (ЕСКО компания)

Над 40 успешно завършени проекта в сферата на енергийната ефективност, от които 7 с гарантиран резултат (ЕСКО*)

*ЕСКО – От Energy Savings CОmpany: Компания за енергийни услуги

Разполага с квалифициран персонал и със съвременни технически средства за енергийно обследване, съгласно изискванията от ЗЕЕ

ПРОЕКТИ И РЕФЕРЕНЦИИ

СОУ НЕДЕЛИНО

УМБАЛ Св. Георги

ЦДГ Л. Димитрова

ЦДГ Миньор

Община Борован

Бизнес център „Глобъл Индустри“

ОДЯ—А. Кузманова

КАРОЛ ФИНАНС

ЦДГ Дружба

ЦДГ Петърч

116 ОУ Яна

Списъкът с клиенти на ЕНЕРДЖИ ЕФЕКТ продължава с:

ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ОБЕДИНЕНИЕ „ВИТОША КОНСУЛТ“ | ОБЩИНА ХАРМАНЛИ | ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД | ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ | УНИВЕРСИТЕТ БУРГАС | ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО | ОБЩИНА ПОРДИМ | МБАЛ КЪРДЖАЛИ | МБАЛ СМОЛЯН | ОБЩИНА КАРЛОВО | ОБЩИНА ДОБРИЧКА | МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО | ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ | ОБЩИНА САДОВО | РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ | ОБЩИНА ЛОЗНИЦА | МБАЛ „СВ. ИВАН РИЛСКИ“ РАЗГРАД | ОБЩИНА ДОЛНА БАНЯ | ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА | ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО…

ГЛОБАЛ ИНДЪСТРИ АД

КАРОЛ ФИНАНС

ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ

 

ОБЩИНА БОРОВАН

ОБЩИНА НЕДЕЛИНО

 

ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ

 

ОБЩИНА БАТАК

ОБЩИНА КОСТИНБРОД

 

ОБЩИНА ВЕТОВО

 

ОБЩИНА ВЕТОВО

СО—район КРЕМИКОВЦИ

 

ОБЩИНА МАДАН

 

ОБЩИНА БЕЛЕНЕ

СЕРТИФИКАТИ И УДОСТОВЕРЕНИЯ

  •  Управление на качеството EN ISO 9001:2008
  • Управление на околната среда EN ISO 14001:2004
  • Управление на условията на труд OHSAS 18001:2002
  • Член на Камарата на фирмите извършващи енергийни обследвания и сертифициране на сгради
  • Удостоверение от АЕЕ съгласно чл. 23 ал.4 от ЗЕЕ
  • Удостоверения за регистрация в ЦПРС към Камарата на строителите в България
  • Член на Камарата на строителите в България