Новини

ЕНЕРДЖИ ЕФЕКТ ЕАД

ЕНЕРДЖИ ЕФЕКТ ЕАД с успешно изпълнен нов обект

  обект „Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на  многофамилните  жилищни  сгради на територията на община Стара Загора“  за обособена позиция №3: „ Жилищна сграда гр. Стара Загора, ул. „ Христо Ботев“ №47, вх.“0“, „А“, „Б“, с Разгърната застроена площ 5 359,91 м² на стойност 737 738,01 лв. без ДДС   Стро­еж: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда в УПИ І-180, кВ. 1161, ул. „Христо Ботев” № 47, вх. 0, А, Б в гр. Стара Загора, във връзка с изпълнение на Национална программа за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Стара Загора Мес­то­на­хож­де­ние: УПИ І-180, кв. 1161 по плана на гр. Стара Загора – ул. „Христо Ботев” № 47 Въз­ло­жи­тели: Община Стара Загора; Сдружение на собствениците рег. № 17-22-26; Областна администрация Стара Загора Про­ек­тант: „Енерджи ефект” ЕАД, гр. София Строител: „Енерджи ефект” ЕАД, гр. София  ...

ЕНЕРДЖИ ЕФЕКТ ЕАД съвместно с “Сименс България” ЕООД проектираха и изпълниха проект за внедряване на интелигентна система за енергийна ефективност беше успешно реализиран в 119 – то СУ

На 06.10.2016 г. ЕНЕРДЖИ ЕФЕКТ  ЕАД съвместно със “Сименс България” ЕООД проектираха и изпълниха проект за внедряване на интелигентна система за енергийна ефективност беше успешно реализиран в 119 –  то СУ. На откриването присъстваха  Диян Стаматов, заместник-министър на образованието, Йорданка Фандъкова, кмет на Столична община, д-р инж. Боряна Манолова – главен изпълнителен директор на Siemens България, инж. Благовест Ангелов,  изпълнителен директор на „Енерджи Ефект“...

ЕНЕРДЖИ ЕФЕКТ ЕАД приключи подписания договор с Община Стара Загора

На 16.02.2016 г. ЕНЕРДЖИ ЕФЕКТ ЕАД  приключи подписания  договор с Община Стара Загора след провеждане на обществена поръчка с предмет : „Извършване на строително монтажни работи – енергоспестяващи мерки /саниране/ и рехабилитация на общински обекти“  и въведе в експлоатация – обект ОУ „ Георги Райчев – енергоспестяващи мерки / саниране/ и рехабилитация УПИ XXVII – EСПУ „Георги Райчев”, кв. „Три чучура” , гр.Стара...

ЕНЕРДЖИ ЕФЕКТ ЕАД приключи успешно подписаното рамково споразумение с Община Пловдив

На 08.03.2016г.  ЕНЕРДЖИ ЕФЕКТ  ЕАД приключи успешно подписаното рамково споразумение с Община Пловдив с предмет  ”Избор на изпълнители за изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169 ал. 1, т. (1 – 5) и ал. 2 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт, изготвяне на обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите ЕСМ в съответствие с нормативните изисквания за енергийна ефективност по реда на ЗЕЕ и наредбите за неговото...

ЕНЕРДЖИ ЕФЕКТ подписа рамково споразумение с Община Пловдив

На 5.10.2015 г. ЕНЕРДЖИ ЕФЕКТ подписа рамково споразумение с Община Пловдив с предмет  ”Избор на изпълнители за изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169 ал. 1, т. (1 – 5) и ал. 2 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт, изготвяне на обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите ЕСМ в съответствие с нормативните изисквания за енергийна ефективност по реда на ЗЕЕ и наредбите за неговото...

ЕНЕРДЖИ ЕФЕКТ подписа договор с ТП Държавно горско стопанство – Твърдица

На 12.10.2015 г. ЕНЕРДЖИ ЕФЕКТ подписа договор с ТП Държавно горско стопанство – Твърдица с предмет на договора: „ Извършване на неотложни ремонти – възстановителни работи на ловна хижа Бички дюзю”. Стойността на обекта 29 760 лв. с продължителност 45...