ОБХВАТ НА СГРАДНАТА АВТОМАТИЗАЦИЯ—BMS

 • Отопление, вентилация и климатизация
 • Осветителна инсталация
 • Захранващи системи
 • Електрически системи
 • Щори
 • Асансьори, ескалатори и др.

СЛЕДВАЩО ПОКОЛЕНИЕ ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

Допълнителна икономия до 50%.

ЕНЕРДЖИ ЕФЕКТ

предлага енергийна ефективност за своите клиенти чрез системи за цялостен мониторинг и контрол на съоръженията и инсталациите.

Етапи на процеса:

 • Изготвяне на техническа документация
 • Изграждане на BMS
 • Изготвяне на необходимите софтуерни приложения
 • Доставка и монтаж на контролно регулиращи и измервателни апарати, силови и оперативни табла автоматика
 • Прецизна настройка—хардуерни компоненти и приложен софтуер
 • Техническа поддръжка

Свържете се с нас