ЕС 2014-2020

Споразумението за партньорство между България и Европейския Съюз предвижда финансова подкрепа на обща стойност 9.8 млрд. eвро.

ЕНЕРГИЕН СЪВЕТНИК

В рамките на установеното партньорство с клиентите ние анализираме и препоръчваме възможни източници за европейско финансиране.

ЕНЕРДЖИ ЕФЕКТ

е с доказан опит в изготвяне на проекти за кандидатстване по процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативни програми, финансирани от Европейския съюз.

Предлагаме:

  • пълен апликационен комплект
  • енергиен одит
  • работен и/или технически проект
  • количествено стойностни сметки
  • управление на проекта

Свържете се с нас