Сгради - държавна собственост

СПЕСТЕНА ЕНЕРГИЯ | СПЕСТЕНИ ПАРИ | СЕГА

Какво предлагаме?

Сгради - държавна собственост

СПЕСТЕНА ЕНЕРГИЯ | СПЕСТЕНИ ПАРИ | СЕГА

Свържете се с нас
Енергиен съветник

Изготвяне на стратегия за енергийна ефективност

 

Още…
Енергийно обследване и сертифициране

Доклад за:

  • актуално енергопотребление
  • конкретни енергоспестяващи мерки
  • клас енергопотребление

 

Още…
Проектиране и изпълнение

Проектиране на енергоспестяващи мерки и извършване на строително монтажни работи

 

Още…
Енергиен мениджмънт

Професионално управление на енергийната ефективност

 

Още…
Сградна автоматизация

Система за цялостен мониторинг и контрол на съоръженията и инсталациите

 

Още…
ЕСКО договор

Финансиране и изпълнение на енергоспестяващи мерки от страна на ЕНЕРДЖИ ЕФЕКТ

 

Още…
Европейско финансиране

Изготвяне и управление на европроекти

 

Още…

КЛИМАТИЧНИ ИНСТАЛАЦИИ

На проверка за енергийна ефективност подлежат климатичните инсталации с номинална електрическа мощност над 12 kW. (ЗЕЕ чл. 28 ал. 1) 

ВОДОГРЕЙНИ КОТЛИ

На проверка за енергийна ефективност подлежат всички водогрейни котли в експлоатация в зависимост от вида на използваното гориво и номиналната им мощност. (ЗЕЕ чл. 27 ал. 3)

ЕНЕРГИЕН МЕНИДЖМЪНТ

Собствениците на сгради по чл. 19, ал. 2 и на промишлени системи по чл. 33, ал. 2 са длъжни да извършват управление на енергийната ефективност. (ЗЕЕ чл. 36)